Startsidan

Psykoterapi och läkarmottagning

Stockholm  Göteborg  Linköping  Umeå

Ångest  Oro  Depression  Utbrändhet  Stress  Beroende

Psykoterapi, rehabilitering och sjukvård

Betydelsefulla medarbetare kan drabbas av sjukdom eller problem, vilket får konsekvenser för individen men också för företaget. Individer som upplever stress och psykologisk press kan reagera med flyktbeteenden och ohälsa, såväl medarbetare och ledare på företag som artister, idrottsmän, politiker och andra med utsatta yrken.

Läs mer

Erfarna medarbetare

Läkarna på Man managekliniken är erfarna läkare med överläkarkompetens, som erbjuder sjukvård och psykologisk behandling eller terapi för personlig utveckling eller rehabilitering. En samtalsterapeut är speciellt inriktad på behandling av beroendebeteenden) (alkohol, droger, spel).  Målet är att utveckla, bevara eller återfå individens funktionsnivå så snabbt som möjligt och därmed förbättra dennes livskvalitet och prestationsförmåga. Vi använder de senaste landvinningarna inom neuro-rehabilitering och psykoterapi.

 

Utbildning   

Man manageklinikens medarbetare är uppskattade och vana föreläsare inom akademin, för allmänhet och företag.

Utbildningspaket inom medicin, psykologi, ledarskap, organisation samt kommunikation kan skräddarsys för företaget.

Läs mer

Rådgivning   

Man managekliniken har en konsultfunktion där vi på företagens uppdrag granskar, analyserar och utvecklar den enskilde medarbetarens situation, samt utvecklar arbetsmiljö, ledarskap och organisation för företaget som helhet. Vi erbjuder även stöd och utbildning till idrotten och andra prestations-inriktade verksamheter.

Läs mer

Flyktsymtom och flyktbeteenden påverkar både individen och företaget med effekter på resultat och utvecklingspotential. 

Läs mer

Kontakt och diskretion    

Om ert företag behöver vår hjälp för en medarbetares räkning, alternativt för större eller mindre delar av företaget, är ni välkomna att kontakta oss på Man managekliniken!

Vid en första kontakt gör vi en översiktlig analys av behov och förändringsmöjligheter. Arbetet sker med högsta diskretion, för både individen och företaget.

Läs mer

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio