Startsidanslogan

 

Man managekliniken unik i Sverige

 

Målgrupp

Man Managekliniken  vänder sig till företag med  medarbetare som står inför utmaningar eller svårigheter som kräver ett flerdimensionellt omhändertagande med både medicinska och psykologiska insatser. Företrädelsevis är våra klienter medarbetare som tillsammans med arbetsgivaren har stort intresse av att uppnå hög kapacitet eller funktionsnivå. Våra klienter är bl. a. företagsledare, säljare, chefer på olika nivåer, finansmän, poilitiker, artister och professionella idrottare.

 

 

 

​Man managekliniken en psykoterapi och läkarmottagning

Man Managekliniken är en psykoterapi och läkarmottagning som ersätter besök hos enskilda "terapeuter", psykologer, coacher eller distriktsläkare när dessa inte har den kompetens som krävs för att hantera komplexiteten, medicinskt, psykologiskt, existentiellt, hos en klient. Det första årets verksamhet har visat oss att behovet av mer kvalificerade insatser är stort. Det är också anledningen till att vi valt att starta verksamheter på flera orter.

 

 

Vår filosofi

Arbetsmodell

Våra läkare

Våra mottagningar

 

 

 

 

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio