Startsidanslogan

 

Vår filosofi

 

Man managekliniken startades för att ge företag tillgång till kvalificerad medicinsk och psykologisk expertis för betydelsefulla medarbetare. Många gånger har företag och medarbetare svårt att få kvalificerad sjukvård, speciellt då både psykologiska och medicinska insatser behövs.

För att möta dessa kvalificerade behov har vi utvecklat en ny modell för ett helhetsomhändertagande av klienten.  Några av Sveriges främsta läkare inom området samarbetar för att kunna ge ett medicinskt, psykologiskt och existentiellt omhändertagande av högsta kvalitet. Målet är att individen skall utveckla en existentiell mognad och psykologisk hållbarhet även under stor belastning.

 

Varför namnet Man manage?

Man är det engelska uttrycket för människa. Ett genusoberoende begrepp. Manage innebär att klara av. Att bemästra. Vår filosofi är att hitta vägar så att våra klienter får verktyg att hantera sina liv i alla avseenden. Det finns en poäng med att människan också förändras med åldern, man - age. Så namnet Man Manage har flera innebörder, men viktigast, att det handlar om att utveckla hela människan.

 

Vad skiljer Man managekliniken från andra?

Psykologi och medicin i en helhet

Man managekliniken  är ett komplement till besök hos enskilda "terapeuter", psykologer, coacher eller distriktsläkare när dessa inte har den kompetens eller resurs som krävs för att hantera komplexiteten hos en klient. Den stora skillnaden är att vi tar ansvar för både medicinska och psykologiska förhållanden. Inte minst inebär det en effektivare och säkrare process när sjukskrivning är aktuellt och svåra bedömningar kring risker för individens hälsa måste göras. En snabb och effektiv handläggning för att återfå, bevara eller utveckla funktionsnivå är särskilt viktigt. Men allra viktigast är att den psykologiska interventionen inriktas på varaktig existentiell utveckling och psykologisk hållbarhet, även under stor press.

 

Klientfokus och diskretion

Flertalet av våra klienter har behov av hög diskretion och har stora krav på individuell handläggning. Vårt arbetssättt har få likheter med "läkarmottagning". Frånsett den medicinska undersökningen sker besöken i neutrala miljöer där man inte träffar andra personer än den ansvariga läkaren. Beroende på klientens behov erbjuder vi olika typer av tillgänglighet och möjlighet till akuta insatser.

 

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio