Startsidanslogan

 

Målgrupp

Man Managekliniken  vänder sig till företag med medarbetare som står inför utmaningar eller svårigheter som kräver ett flerdimensionellt omhändertagande med både medicinska och psykologiska insatser. Företrädelsevis är våra klienter medarbetere som tillsammans med arbetsgivaren har stort intresse av att uppnå hög kapacitet eller funktionsnivå. Våra klienter är bl. a. företagsledare, säljare, chefer på olika nivåer, finanspersoner, politiker, artister och professionella idrottare.

 

 

Individuell behandling

Utbildning

Rådgivning

 

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio