Startsidanslogan

 

Joakim, 38 år, arbetsledare

 

Bakgrunden

Joakim är gift, har två mellanstadiebarn och bor i en mindre stad. Han är civilingenjör. Han återvände till hemstaden där han arbetat sedan 25 års ålder och har därefter gjort en successiv karriar. Han är nu mellanchef för att antal arbetslag och ansvarar för ett hundratal arbetstagare. Han arbetar i tung process-industri. Det har varit stor omsättning på personal och flera av hans underchefer (8 personer) har bytts ut sista åren under Joakims ledning.

 

Hälsan

Har har tidigare varit frisk och äter inga mediciner. Han har ökat i vikt (nu 90 kg) sedan han slutade med idrotten för egen del och övergick till att vara tränare för äldsta sonens fotbollslag. Sista året han besvärats av molvärk i ländryggen, men aldrig sökt vård för det och inte heller tagit smärtstillande läkemedel.

 

Arbetet

Joakim har hela tiden varit ambitiös och setts som et påläggskalv för högre positioner. Han har varit med om ett antal omorganisationer där han fått dra ett tungt lass. Mycket tack vara Joakims insatser har företaget kunnat utvecklas positivt. Han har sedan ett år suttit med i företagsledningen och har nyttjats för analys av andra verksamheter inom bolaget, i både Sverige och Asien.  Joakim trivs verkligen på sitt arbete, men har ändå under sista året känt att han inte riktigt mäktar med.

 

Familjen

Hustrun är heltidsarbetade lärare på högstadiet. De har en fin relation, även om hon tycker att Joakim arbetar för mycket och att han verkar stressad, bekymrad. Joakim har hela tiden haft en bra relation till sina barn och stöttat dem.

 

Symtomen

Sista halvåret har Joakim drabbats av flera starka ångestattackar, panikångest. Han trodde först att han skulle dö, hade svårt att få luft och upplevde tryck över bröstet. Han sökte aldrig akut för detta och döljde det dessutom för sin hustru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Attackerna kom först på jobbet, men kunde sedan uppstå även i privatlivet, t. ex. då de var på fest och "minglade" runt och hälsade på människor. Joakim började sova dåligt och fick allt mer ont i ryggen och började gå upp i vikt. Till slut talade han med företagsläkaren som sjukskrev honom.

 

Utredningen

Joakim genomgick en fullständig medicinsk undersökning där man konstaterade en klar övervikt och dålig hållning, allmänt dålig muskulatur i bål/rygg men för övrigt inga sjukdomar. Kartläggning via Man manage visade på bristområden i Joakims grundläggande psykologiska funktioner. Bedömningen var att ångestattackerna hade sin grund i dessa bristområden, och att stressupplevelsen från arbetet kunde härröras till dem.

 

Interventionen

Joakim genomgick en serie samtal enligt Man managemodellen. Dessa inriktades på de utvecklingsmässigt tidiga symtomen. Ett grundläggande förhållningssätt som Joakim tog till sig var att alla "konflikter", externa eller interna, som Joakim hade för vana att själv härbärgera (internalisera) lagrades omedvetet i hans inre. Att hantera dessa "konflikter" utan dröjsmål reducerade hans uppbyggnad av ångest. Det innebar t. ex. ett nytt förhållningssätt för arbetet och dess utmaningar. Ett viktigt inslag var också att hitta en bättre balans för hans kropp, där inslaget av fysisk aktivitet ökades.

 

Resultatet

Ett halvår efter Man Managebehandlingen kan Joakim hantera sin "psykologiska" situation och är nästan helt fri från ångesattacker. Han var inledningsvis sjukskriven i 2 veckor, men återgick till arbetet när Man managesamtalen startade. Han har förbättrat sin fysiska hälsa avsevärt och väger nu 81 kg.

 

Tillbaka

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio