Startsidanslogan

 

Våra mottagningar

 

Fullständigt klientfokus och hög diskretion

Våra mottagningar finns på fyra orter i landet. Frånsett den medicinska undersökningen sker besöken i neutrala miljöer där man inte träffar andra personer än den ansvarige läkaren. Mötena sker som regel kvällstid. Sammanträffandena med klienten sker alltid på minuten. Beroende på klientens behov erbjuder vi olika typer av tillgänglighet och möjlighet till akuta insatser.  Man riskerar aldrig att möta andra klienter i samband med besöken. Bilden är från mottagningen i Stockholm.

 

 

 

Stockholm

Göteborg

Linköping

Umeå

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio