Startsidanslogan

 

Hans, 53 år, f.d. elitidrottare, tränare

Bakgrunden

Hans är gift med sin ungdomskärlek och lever fortfarande lyckligt med henne. Paret har två vuxna barn, en pojke och en flicka. Hans gick något år i gymnasiet, men fullföljde aldrig detta utan satsade på elitidrotten från 18 års ålder.

Arbetet

Hans var en framgångsrik lagidrottare fram till 33 ålder, både på nationell nivå och i landslaget. Han har sedan dess haft tränarjobb i olika klubbar på den högsta nationella nivån. Som regel har han varit en framgångsrik tränare med utmärkta sportsliga resultat. De senaste åren har dock de sportsliga resultaten varit mediokra och Hans har tillsammans med sitt lag bilvit omskriven i pressen.

 

Familjen

Hans hustru är hans viktigaste stöd. Han har goda relationer till hustrun och till barnen.

 

Symtomen

Under de sista två åren har Hans känt en tilltagande olustkänsla av sitt arbete. Han har hela tiden känt sig pressad och påpassad. Skriverierna har gjort honom skygg och han har svårt att som tidigare röra sig fritt på stan. Många hälsar på honom rent vänskapligt, men han känner hela tiden folks krav och förväntningar. I samband med att laget sista säsongen hela tiden fått kämpa för förnyat spel i den högsta divisionen har han fått allt svårare att hantera pressen. Han vill nu inte längre gå på middagar eller fester. Han har allt svårare att röra sig ute på stan utan att känna sig ansträngd. Han ligger ofta och ältar problem långt in på småtimmarna och känner sig alltmer slutkörd. Hans klubbläkare hänvisar honom till Man managekliniken.

 

 

 

 

Utredningen

Hans genomgick en fullständig medicinsk, psykologisk och existentiell utredning enligt Man managemodellen. I stort framkom inga medicinska eller psykologiska brister. Däremot fanns uppenbara psykologiska belastningar och existentiella tillkortakommanden som tillsammans utgjorde ett stort hot mot hans psykiska och fysiska välbefinnande.

 

Interventionen

En analys av Hans situation visade som väntat att han var utsatt för en enorm press. Genom att medvetandegöra och identifiera dessa gjordes tillsammans med klubben en plan för hur dessa kunde mötas. Utöver den fick Hans en serie samtal som var inriktad på balans i livet och en förjupad existentiell självkännedom.

 

Resultatet

Hans fick genom samtalen en ändrad syn på tillvaron och hur han åskulle förhålla sig till arbetet och till livet i övrigt. Tillsammans med klubben gjorde man en utvecklingsplan för honom och man hittade en mindre framträdande roll där han kompetens ändå togs tillvara. Hans behövde aldrig "falla igenom". Hans situation var känd av en mindre krets personer som hela tiden stöttade honom. Han har återfått sin sömnförmåga och deltar numer i normalt socialt umgänge.

 

Kommentar (JM): långvarig stress och tillkomst av sömnstörning är en betydande riskfaktor för kardiovaskulär sjuklighhet (hjärtinfarkt, stroke). Trots att Hans var i god kondition och grunden psykiskt stark, innebar den psykiska stressen en betydande risk för hans hälsa. 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio