Startsidanslogan

 

Anneli 48 år, bank, finans

 

Bakgrunden

Anneli är gift, har två barn som går på gymnasiet. 

Civilekonom och civil-ingenjör. Icke-rökare.

 

Hälsan

Betraktar sig som frisk. Äter inga mediciner. Överviktig. Stressad, sover dåligt.

 

Arbetet

Ekonom, arbetar inom bank/finans som analytiker. Är senior på avdelningen och har sex personer som hon är chef för. Gillar ledarskapsrollen. Vet att hon är en uppskattad ledare och medarbetare.

 

Familjen

Maken är en heltids-arbetande entreprenör. Han reser en hel del. Döttrarna är hemmaboende, går på gymnasiet, är väl fungerande och mår bra. Relationen till maken snarast av typen "projekt- och aktivitetsrelaterad" och de ses sällan för samtal och kommunikation i lugn och ro. 

 

Symtomen

Anneli har sista två åren upplevt en inre oro och otrygghet hon inte riktigt kan sätta fingret på. Den är inte direkt kopplad till arbetsbelastningen eller situationen på arbetet. Över en 5-7 års period har hon ökat 10 kg i vikt. Hon känner sig inte nöjd med sig själv. Hon uttrycker ett missnöje med relationen till maken och uttrycker framför allt brist på djupare kommunikation. Hon saknar både stöd och reflektion men även den fysiska närhet de hade för 10-15 år sedan. Hon känner att hennes självkänsla inte är som den borde och att hon "stärker" den genom att arbeta hårt. Men oron inom henne har snarast ökat de sista året. Efter att ha tackat nej till en ny utmanande position på företaget, inser hon att bär på känslor och tankar som hindrar henne i hennes utveckling och söker nu hjälp för detta.

 

 

 

Utredningen

Anneli genomgick en fullständig medicinsk undersökning där man konstaterade övervikt, höga blodfetter och gränsvärde till högt blodtryck. Kartläggning via Man manage visade på bristområden i flera grundläggande psykologiska funktioner. Dessa var delvis kopplade till hennes egna egenskaper men också starkt relaterat till relationen till maken. Framför allt saknade Anneli tillfredsställelse och bekräftelse på flera basala områden.

 

 

Interventionen

Anneli genomgick en serie samtal enligt Man managemodellen. En stor del av tiden ägnades att utveckla uppfattningen av de egna behovssignalerna och lära henne de olika behovsnivåerna. Likaså till att analysera olika grader av flyktbeteenden för att sedan pröva olika verktyg för att minska flykten. En plan för fysisk aktivitet sjösattes också.

 

Resultatet

Efter fyra månader av Man Managebehandlingen upplevde Anneli betydligt mindre oro och ångest. Hon hade fått större förståelse för sina egna behov och hur skulle läsa av dessa. Framför förbättrades hennes förmåga att möta utmaningarna i hennes relation. Även om dessa inte lösts, så har medvetandegörandet och den påbörjade bearbetningen av livssituationen lett till ett bättre välbefinnande. Hon har förbättrat sin kondition och gått ner 4 kg i vikt. Hon går fortfarande hon sin Man Manageläkare.

 

Tillbaka

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio