Startsidanslogan

 

Flyktsymtom

Ångest, oro nedstämdhet, utbrändhet, trötthet, beroende, missbruk

Vi vet att sjukdomar och missriktade beteenden ofta samexisterar med psykiska symtom eller psykologiska utvecklingsbehov. Många negligerar ofta detta eller uppvisar flyktbeteenden. Symtomen kan vara allt från hjärtklappning, oförklarlig trötthet, olustkänslor till högt blodtryck eller övervikt. Eller oförmåga att prestera när det verkligen gäller, inom privata relationer, affärer eller idrott. Flyktbeteenden kan vara för mycket arbete, överkonsumtion av mat, missbruk av alkohol, sex och relationer. Undvikande av utmaningar, att inte möta behovet av utveckling för företaget eller för den egna personen, kan också vara uttryck för flykt.

Individens funktionsnivå kopplad till företagets resultat och utvecklingspotential

Flyktbeteenden signalerar att något inte är som det ska och kan leda till psykologiska låsningar eller kroniska sjukdomar för individen. Samtidigt som företaget berövas på utvecklingspotential eller resultatutfall. Eller i värsta fall ser vi ibland hur individens undvikande eller flykt lett till beslut som kortsiktigt skyddar honom eller henne, men som inte långsiktigt gynnar företaget. Individens mående och förmåga är således direkt kopplat till verksamhetens resultat och utvecklingspotential.

.

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio