Startsidanslogan

 

Björn, 54 år, företagskonsult

 

Bakgrund

Björn är gift och har två vuxna döttrar som läser på universitetet. Själv har han en socionom- och ekonomiutbildning från universitet. Han är icke-rökare, men är förtjust i och en connaissör i mat och vin.

 

 

Hälsa

Björn är rejält överviktig och har högt blodtryck som han äter läkemedel för. Han väger 105 kg (184 cm lång). Han har aldrig tränat eller rört på sig nämnvärt. Han blir lätt andfådd vid promenad.

 

Relationer

Björns relation till hustrun är sval. Han vet med sig att han egentligen längtar efter hennes närhet, men de senaste 5 åren har han haft svårt att närma sig henne. Hustun är smal och attraktiv. Detta faktum har bidragit till att Björn sviktat i sitt självförtroende i relationen till hustrun.

 

 

Arbetet

Björn älskar sitt arbete som finansiell konsult och företagsrådgivare på ett välrenomerat företag.  Han har ett stort professionellt nätverk och en helt fulltecknad kalender med uppdrag. Han är en eftertraktad konsult och som en av fyra delägare i firman vet han sin betydelse.

 

Symtomen

Björn känner att han inte är i form, vare sig kroppsligt eller psykiskt. Han tycker inte han är nedstämd, men känner sig vilsen. Han upplever sin kroppshydda som besvärande och klarar inte av att närma sig hustrun kroppsligt. Vid några tillfällen då han försökt har han blivit stressad och inte fått stånd. Han känner att han inte duger åt hustrun och är innerst inne rädd att hon skall söka sig till någon annan. Han skämmer därför gärna bort henne med resor och dyra smycken. Men detta har tärt på hans självkänsla och snarast har hans benägenhet att äta och arbeta för mycket ökat därefter. Han har försökt banta och träna men givit upp efter en månad. En av hans partners hänvisar honom till Man managekliniken.

 

 

 

Utredningen

Björn genomgår en fullständig medicinsk, psykologisk och existentiell utredning enligt man managemodellen. Björn uppfyller kriterier för fetma och har ett s.k. metabolt syndrom (tendens till kvinnliga bröstkörtlar, bukfetma, förminskat könsorgan, högt blodtryck). Han psykologiska profil visar på tydliga avvikelser som dels tyder på depression men också nedsatt självkänsla och destruktivt beteende. Dessutom har han en svag existentiell förankring. Man fastställer ursprunget till dessa svagheter. Björns biologiska ålder motsvarar en 65 åring. Man bedömer att han är en högrisk för snar invalidiserande sjuklighet. Han bedömer själv att han är en hög risk för företaget ifall han inte skulle kunna arbeta.

 

Interventionen

Björn bedöms som "hög risk" för framtida sjuklighet och funktionsnesättning och får omgående intensiv behandling enlig Man managemodellen. Man ändrar hans blodtrycksbehandling till behandling enligt de senaste rönen. Han tilldelas en personlig tränare (sjukgymnast) och får en plan för kost och aktivitet. Han depression behandlas med läkemedel och han startar samtalsbehandling en gång i veckan. De fokuserar på hans svårigheter till en nära relation till hustrun och som bidragit till hans olika flyktbeteenden.

 

Resultatet

Efter tre månader har Björns psykiska hälsa förbättrats avsevärt. Han känner sig inte lika vilsen och arbetar inte lika mycket som tidigare. Han har gått ned 10 kg i vikt. Hans blodtryck har normaliserats. Han har ett stort kommunikations-behov och fortsätter i man managesamtal en gång i veckan. För första gången i sitt liv exponerar Björn tankar och funderingar har burit för sig själv. Han har börjat närma sig hustrun, men inte haft sexuellt umgänge med henne. Han har dock fått tillbaka sin potens.

 

Tillbaka

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio