Startsidanslogan

 

Michael, 49 år, artist

 

Bakgrunden

Michael var gift fram till 35 års ålder och har två barn, flickor i dryga 20-års åldern, från det äktenskapet. Sedan dess har han haft ett flertal årslånga relationer men har nu sedan ett par år en fast särbo-relation med en 35-årig kvinna. Samtidigt har han öppet haft ett stort antal sexuella kontakter. Michael har gymnasieutbildning och något års studerande på universitet, enstaka kurser. Michael blev i slutet på 70-talet än etablerad artist och har sedan åttiotalet fortsatt som skrivande, spelande och sjungande artist och kunnat försörja sig på det. Michael är en ståtlig man och ser bra ut.

 

Hälsan

Sedan 15 års ålder har Michael varit inbiten rökare. Fram till dags dato har han i stort sett varit frisk. Han har hållit sig smal, men utövar ingen egentlig träning. Han har varit noga med kosten och aldrig haft några problem med alkohol eller andra droger.  

 

Arbetet

Uppdragen med spelningar på klubbar och mindre konsertlokaler har varvats med perioder av kreativt skapande och mycket umgänge med vänner. Sista fem åren har dock uppdragen varit färre och han har nätt och jämt klarat av sina levnadsomkostnader med bostad i både Stockholm och Blekinge.

 

Relationer

Michaels relationer har varit ett antal och han beskriver att ingen person någonsin kommit honom nära. Hans nuvarande relation är mycket vänskaplig och fysisk, men han känner ändå att han som alltid håller distans. Hans multipla kortvariga relationer, utöver sin särborelation, beskriver han som något han "behöver". Han har ett ganska svalt intresse för sina två döttrar. Det visar sig att ingen av de "nära" personer han umgås med vet hur han egentligen mår, vem han egentligen är.

 

Symtomen

Michael skaffade sig ett enkelt boende i Blekinge då han märkte att hans tillvaro i Stockholm gjorde honom rastlös och orolig. Han känte hela tiden förväntningar från andra. Förväntningar han inte kunde leva upp till. Under en period kände han sig nere, misstänkte att han var deprimerad, men kommunicerade inte det för någon och sökte inte heller sjukvården. Han kände att hans självkänsla var lägre än någonsin.

 

 

 

 

Vid en spelning på landsorten, med Michael som huvudartist tillsammans med tre andra musiker, drabbades han av andnöd och tryck över bröstet och upplevde en oerhörd dödsångest. Han kunde aldrig genomföra konserten som fick ställas in trots att publiken redan var på plats. Joachim har sedan dess känt sig helt otillräcklig och nere. Han har med stor vånda klarat av en spelning till på en mindre lokal, men känner att hans sitiuation inte är hållbar, varför han kommer i kontakt med Man managekliniken.

 

Utredningen

Michael genomgick en fullständig medicinsk undersökning utan att några tecken på sjukdom förekom. Hans hjärtfunktion var helt normal. Vidare kartläggning enligt Man managemodellen visade på flera svaga psykologiska områden som med stor sannolikhet kunde kopplas till hans uppväxtförhållanden. Utan att i detalj besrkiva dessa, så är bedömningen att detta bidragit till att Michael haft mycket svårt att knyta an i nära relationer.

 

 

Interventionen

Michael genomgick en serie samtal enligt Man managemodellen. Denna inriktades på de symtom som kunde härröras till de brister han varit med om som barn. Som vuxen handlade Michaels beteende mycket om bekräftelse (uppträdanden, kvinnor) men denna kunde aldrig tillfredsställa honom på djupet. I samtalen återfördes till Michael insikten om vilka grundläggande behov som måste tillfredsställas för att blir en hel människa. Utöver rent psykologiska områden utvecklades även Michales existentiella kompetens. Samtalen gjorde att Michaels depressiva läggning upphörde. Han fick en enkel psykologisk behandling för att hantera sin "scenskräck" och verktyg för att arbeta med sin förmåga till att knyta an till andra personer.

 

Resultatet

Michael går fortfarande i Man managebehandling, om än glest med ett besök i månaden. Han kan genomföra sina artistupdrag även om han fortfarande känner av symtomen. Han lever nu endast med sin "särbo" och har upphört sina kortvariga sexuella relationer. Han beskriver att han mår allmänt bättre och känner sig som en "bättre och hel människa" för första gången i sitt liv. Han har minskat sitt umgänge med andra till en handfull personer han verkligen litar på.

 

Tillbaka

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio