Startsidan

Bengt, 47 år, politiker

 

Bakgrund

Bengt växte upp i mellansverige i harmoniskt hem. Som det yngsta av tre syskon var han den ende som skaffade sig en universitetsexamen, i juridik. Han har tre barn i tonåren tillsammans med sin 5 år yngre hustru som arbetar inom socialtjänsten.  Han har varit politiskt verksam på riksdagsnivå på heltid sedan 35 års ålder.

 

Hälsa och fritid

Bengt har varit relativt frisk men under sista åren känt sig allmänt sliten och trött. Sista året har han haft svårt att somna in och ofta vaknat tidigt med mardrömmar och stress. Han har alltid varit lite korpulent och inte haft någon egentlig fysisk aktivitet.

Relationer

Bengt har levt i samma relation under hela sitt vuxna liv. På ytan har äktenskapet varit lyckligt, men Bengt har känt en distans och kyla mellan sig och hustrun under flera år. De delar inte sovrum. I arbetet uppfattas Bengt som varm och öppen. Han ses som pålitlig och seriös. Trots sin korpulens attraherar han kvinnor, något som han är medveten om.

 

Symtomen

Bengt har under de senaste 2-3 åren kännt en tilltagande olust inför arbetet. Egentligen skulle han vilja göra något annat, men har inte haft förmågan att ändra kurs. Bristen på  närhet och kontakt i relationen har bidragit till att han sedan ett par år umgås nära och intimt med en kvinnlig kollega på arbetsplatsen.

 

 

 

 

 

 

 

I det egna partiet känner Bengt sig till viss del  bekräftad, men sista åren har hans ställning försvagats och hans roll blivit alltmer oklar. Han dragit sig allt mer tillbaka eftersom han tycker det är jobbigt att umgås med människor. Resor i arbetet, särskilt med flyg, är särskilt jobbiga, då han hela tiden känner att paniken och ångesten ligger nära ytan. Allt detta sammantaget har gjort att Bengt känner sig missmodig och inte vet vad han skall ta sig till. Via en kollega kommer han i kontakt med Man managekliniken.

 

Utredningen

Bengt genomgick fullständig medicinsk, psykologisk och existentiell utredning enligt Man managemodellen. Medicinskt konstaterades en lätt övervikt Han uppvisade väsentliga existentiella problem och bedömdes dessutom som deprimerad med ångestinslag. Hans uppgivenhetskänsla och depressivitet kunde häröras tilll den situation han befann sig i, med flera för honom oöverstigliga utmaningar.

 

Interventionen

Bengt genomgick ett halvårs behandling enligt man managemodellen. Hans depressivitet handlades utan läkemedel.

 

 

Resultatet

Efter tre månaders behandling hade Bengts depressivitet och ångest avklingat. Efter ytterligare en period kom han till insikt om sina egentliga behov och kunde möta dem även i handling. Bengt skiljde sig och levde en period i ensamhet. Nu har han en särborelation. Han har hittat en ny plattform i sin politikerroll och har även ett konsultarbete åt ett företag.  

 

Tillbaka

 

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio