Startsidanslogan

 

Man Manage arbetsmodell

 

Målgrupp

Man Managekliniken vänder sig till företag med medarbetare som står inför utmaningar eller svårigheter som kräver ett flerdimensionellt omhändertagande med både medicinska och psykologiska insatser. Företrädelsevis är våra klienter medarbetare som tillsammans med arbetsgivaren har stort intresse av att uppnå hög kapacitet eller funktionsnivå. Våra klienter är bl. a. företagsledare, säljare, chefer på olika nivåer, finansmän- och kvinnor, politiker, artister och professionella idrottare.

Integration av psykologi och medicin

Vår arbetsmodell innebär ett nytt sätt för läkare att hjälpa klienten att uppnå balans, bli en hel människa och därmed en väl fungerande medarbetare och medmänniska. Modellen integrerar 2000-talets medicin med psykologisk behandling och de allra senaste rönen från hjärnforskningen. Vi ersätter klientens besök hos enskilda "terapeuter", psykologer, coacher eller distriktsläkare med ett helhetsomhändertagande som vi idag inte ser erbjuds någonstans inom offentlig eller privat sektor.

 

Bygger på den 2000-talets hjärnforskning

Vår arbetsmodell är utvecklad utifrån grundläggande och nya kunskaper om hjärnan och mänskligt beteende. Vi kartlägger systematiskt individen och dennes leverne utifrån ett särskilt utvecklat schema för hjärnans olika centra och nivåer. Eftersom kropp och själ är intimt integrerade värderar vi även indvidens kroppsliga hälsa. Genom att nyttja de allra senare rönen från hjärnforskningen om rehabilitering och psykoterapi ökar vi möjligheterna till positiva resultat jämfört med traditionell psykologisk eller medicinsk behandling var för sig. Till skillnad från traditionella psykologiska behandlingsmetoder innebär vår modell en mer interaktiv och aktiv intervention från läkarens sida. T. ex. försöker vi snarast möjligt reducera sjukskrivningsgrad och  sjukskrivningstid för att istället bygga rehabiliteringen på aktiva insatser utifrån individens kapacitet. De metoder vi använder är evidensbaserade utifrån Socialstyrelsens riktlinjer.

Man-Manage-Model.jpg

 

 

Erfarna läkare är grunden för interventionen

Genom att vi är läkare som arbeterar, kan vi använda både psykologisk och medicinsk intervention. Grundkompetensen som läkare gör att vi också minimerar behandlingsinsatser för psykologiska problem som i själva verket har medicinska orsaker. På så sätt effektiviserar vi dagens behandlings-metoder och når snabbare och mer varaktiga effekter. 

 

Förutsätter individens medverkan och vilja

Vårt arbete förutsätter klientens fullständiga medverkan till förändring. En viktig del av interventionen är därför att utmana klientens verklighetsuppfattning och att stötta viljan till förändring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio