Startsidanslogan

 

Göran, 63 år, företagare, VD

 

Bakgrunden

Göran är gift och har tre vuxna döttrar. Han är yngst av tre syskon.  Han växte upp i en ganska kall emotionell miljö och upplevde sig aldrig duga i sina föräldrars ögon.

Han har tidigare varit frisk och äter inga mediciner.

 

Arbetet

Efter ekonomistudier på universitetet har Göran hela tiden ägnat sig åt affärer. Han har förvärvat och utvecklat företag. I dagsläget är han delägare och VD för ett företag inom verkstadsbranchen som har 120 anställda. Han arbetar 60-70 timmar och har 2-3 resdagar i veckan. Han beskriver sig som effektiv och ordningssam. Han är uppskattad som chef.

 

 

Familjen

Hustrun har en egen boutique som kräver mycket arbete. Göran säger att han tycker om henne, men känner inget djup i relationen. Det har ett avslumrat sexliv. Han har god kontakt med sina döttrar och deras familjer.

 

 

Symtomen

Göran har hela tiden haft ett uttalat intresse för stil och smak. Han har en mycket god klädstil och ägnar en hel del tid till utveckling av sin garderob. Hans bilar, hans båt och lägenheten i Stockholm är perfekt ordnade designmässigt. Han är gymtränad och i bra kondition. Han får mycket uppskattning från yngre och medelålders kvinnor. Han umgås med flera kvinnor i 30-40 års ålders och är helt uppslukad av deras skönhet. I perioder fungerar de som hans älskarinnor. Som regel har kvinnorna någon typ av professionell relation till honom, även om de inte tillhör hans anställda. Han säger att han är öppen med att det endast rör sig om en kortvarig sexuell relation och att ingen förväntat sig något annat. Göran försöker sköta detta diskret, men inser att det i längden inte går.

 

 

 

 

 

I samband med att Göran träffade en läkare från Man managekliniken, framkom att han egentligen mådde mycket dåligt och kände att han bara trampade vatten. Han bestämde sig därför för vidare kontakter med Man managekiniken.

Utredningen

Göran genomgick en fullständig medicinsk, psykologisk och existentiell utredning enligt Man managemodellen. Utredningen visade att hans medicinska tillstånd var utmärkt. Däremot framkom tydliga brister i ett flertal psykologiska och existentiella områden. Dessa brister kunde till stor del förklara Görans ständiga jakt på perfektion och bekräftelse, samtidigt som han upplevde en tilltagande inre oro och otillfredsställelse. Hans jakt på nya affärer och på bekräftelse av manlighet tvingade honom hela tiden till mer arbete, något som vi bedömde som ett flyktbeteende. Förklararingar till detta fanns del i uppväxtförhållandena, dels i de val av livspartner han gjort.

 

Interventionen

Göran har genomgått Man managebehandling under ett halvårs tid. Tyngdpunkten på behandlingen inriktades på hans ständiga oro, aktivitets- samt bekräftelsebehov. Kortfattat innebar det att Göran kunde komma fram till att han aldrig känt sig älskad, inte av sin mor, inte av sin hustru. Han försökte kompensera det med ordning, reda, perfektion och bekräftelse med yngre kvinnor. Med den insikten kunde han se sitt liv annorlunda och förstå hur han skulle handla för att möta sann kärlek.

 

Resultatet

Göran har kvar sitt intresse för "perfektion" men är inte längre styrd av det på samma sätt. Han har "mognat" i sin relation till yngre kvinnor och söker inte deras ytliga kroppsliga bekräftelse. Han lever kvar i sitt äktenskap, men tror inte att han kommer att göra så. Han fortsätter samtalen med sin läkare.

 

Tillbaka

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio