Startsidan
Fysisk aktivitet och personlighet påverkar risken för demens

 

Fysisk aktivitet i medelåldern minskar risk för demens

En stor svensk-amerikansk tvillingstudie har visat på ett samband mellan fysisk aktivitet i form av regelbnden motion och minskat insjuknande i demenssjukdom. Studien konkluderar att motion för medelålders är en potentiell möjlighet för att senarelägga eller minska insjuknande i demenssjukdom när man blir äldre.

Källa

Andel R, Physical exercise at midlife and risk of dementia three decades later: a population-based study of Swedish twins. J Gerontol A Bio Sci Med Sci 2008 Jan;63(1):62-6.

 

 

 

Personlighet och livsstil påverkar risken för demensutveckling. En svensk populationsstudie visade nyligen att personer med liten neurotisk benägenhet, "easy going lifestyle" och med hög social aktivitet kan reducera risken för demenssjukdom.

Källa

Wang HX, Personality and lifestyle in relation to dementia incidence.

Neurology 2009 Jan 20;72(3):253-9.

 

 

Kommentar

Jan Marcusson. Fler evidens talar för att fysisk aktivitet i medelåldern borgar för en mer hälsosam ålderdom. En pågående studie vid Linköpings universitet visar att övervikt är vanligt även hos äldre, innebärande en ökad risk för hjärtsvikt och diabetes. Det är möjligt att personlighetsdrag påverkar våra liv och beteenden så att risken för att insjukna i olika sjukdomar varierar. Sambanden mellan personlighet och sjukdomar är dock mer oklart än bristen på fysisk aktivitet, övervikt och sjuklighet.

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio