Startsidan
Livstrauman kan både stärka och försvaga

Traumatiska livshändelser har stor betydelse för den psykiska hälsan och för individens livskvalitet generellt. Flera upprepade negativa livshändelse har större negativ effekt på mental hälsa och livskvalitet, än ett enstaka trauma (Turner and Lloyd 1995). Men mental belastning är inte bara av ondo utan bidrar också till utvecklingen av psykologisk styrka och förmåga att klara av kommande belastningar. Detta konstaterades i en mycket intressant longitudinell studie, där den population som genomgått vissa ”motgångar i livet”, hade bättre mental hälsa och livskvalitet än de som utsatts för stora negativa livshändelser eller inte utsatts över huvud taget (Seery, Holman et al. 2010). Man kan säga att sambandet mellan psykologisk belastning och hälsa är U-format, så att en lagom dos svårigheter stärker oss, medan att inte utsättas alls eller för mycket innebär risk för vår hälsa. Sedan har det också betydelse när (tidigt eller sent) ett livstrauma inträffar och på vilket sätt det drabbar individen eller andra i dennes närhet (Shrira, Shmotkin et al. 2012). Ett trauma som vi närvarar vid, men inte direkt utsätts för, den drabbar en annan person, kan innebära en utveckling av psykologisk styrka, medan samma trauma för den drabbade individen är nedbrytande (Keinan, Shrira et al. 2012).

Källa

Keinan, G., A. Shrira, et al. (2012). "The association between cumulative adversity and mental health: considering dose and primary focus of adversity." Qual Life Res 21(7): 1149-1158.

Seery, M. D., E. A. Holman, et al. (2010). "Whatever does not kill us: cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience." J Pers Soc Psychol 99(6): 1025-1041.

Shrira, A., D. Shmotkin, et al. (2012). "Potentially traumatic events at different points in the life span and mental health: findings from SHARE-Israel." Am J Orthopsychiatry 82(2): 251-259.

Turner, R. J. and D. A. Lloyd (1995). "Lifetime traumas and mental health: The significance of cumulative adversity." Journal of Health and Social Behavior 36(4): 360-376.

 

Kommentar

Jan Marcusson: Det är viktigt hur vi tar hand om oss själva och varandra i samband med livstrauman. De artiklar som citeras ovan, mestadels stora tvärsnitts och longitudinella studier på tusentals personer, studerar sällan (aldrig) hur individerna som drabbats av livstrauman kunnat eller haft möjlighet att bearbeta händelserna. Livet innebär ju för eller senare att vi utsätts för motgångar och förluster, samtidigt som vi behöver empati men även stöd och vägledning när så sker. Vårt kulturella och sociala mönster för detta varierar. Men i alla de fall där psykologiska trauman hanteras naturligt, accepteras och bearbetas utvecklas individen.

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio